Tapaturmavakuutus ja sairauskuluvakuutus

  • Sairaskuluvakuutuksen turvin voit valita hoitavan lääkärin ja pääset nopeasti hoitoon.
  • Tapaturmavakuutus korvaa tapaturman hoito- ja lääkekulut ilman omavastuuta.
  • Nuorille on oma tapaturmavakuutus. Se on voimassa myös kaikessa urheilutoiminnassa.

Kotivakuutusasiakkaana Fennian henkilövakuutuksilla turvaat perheesi toimeentulon sairauden tai tapaturman sattuessa. Sairauskulu- ja tapaturmavakuutuksilla voit varautua sellaisiin kuluihin, joita sosiaaliturva ja lakisääteiset vakuutukset eivät kata.

Sairauskulu- ja tapaturmavakuutukset myönnetään kotivakuutuksen lisäturvana. Voit ottaa vakuutuksen Fenniasta, jos olet 17 - 60-vuotias ja kuulut Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Lapsen Sairausturvan voit ottaa alle 16-vuotialle ja Nuorison tapaturmavakuutuksen alle 18-vuotiaille. 18-vuotta täyttänyt voi ottaa eri vaihtoehdoista joko vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen tai täysajan tapaturmavakuutuksen, joka on samalla vakuutusturvalla voimassa sen vakuutuskauden loppuun, kun vakuutettu täyttää 70-vuotta, mikäli myös kotivakuutus on voimassa. Kun vakuutettu on täyttänyt 70-vuotta, jatkuu tapaturmavakuutus täysajan tapaturmavakuutuksena kotivakuutusasiakkaille tietyin kiintein vakuutusmäärin ja vakuutuksessa ei ole lainkaan päättymisikää. 1.7.2014 alkaen myös jo 70-vuotta täyttänyt kotivakuutusasiakas voi ottaa täysajan tapaturmavakuutuksen kiintein vakuutusmäärin. Vakuutuksessa ei ole päättymisikää.

Sairauskuluvakuutuksen myöntämiseksi tarvitsemme terveysselvityksen vakuutettavan terveydentilasta.

Henkilövakuutukset ovat voimassa vain kotivakuutusasiakkaille.